Photography: Alex Elise

Pam couple
Pam llamas
Pam and Salone centerpiece
Pam and Salone kiss
Pam and Salone fountain
Pam tabletop 2
Pam and Salone cake
Pam and Salone sparklers
Pam tabletop
Pam and Salone seating chart
Pam and Salone place setting
Pam and Salone shoes
Pam and Salone reception
Pam llamas
Pam musicians
Pam and Salone flowers